Certyfikaty i kontrola jakości

Zasadniczym celem naszej działalności jest wykonywanie wiarygodnych, powtarzalnych badań laboratoryjnych. Chcąc zapewnić precyzję wykonywanych analiz laboratorium prowadzi codzienną, wewnętrzną kontrolę dokładności i odtwarzalności wykonywanych badań.

Laboratorium jest uczestnikiem Zintegrowanego Systemu Kontroli Jakości StandLaB IQS, obejmujący działy analityki: Biochemia, Hematologia, Koagulologia. Oprócz tego nasza firma bierze udział w Krajowym Programie Kontroli Jakości prowadzony przez Centralny Ośrodek Jakości Badań w Łodzi.

Zapewnienie wysokiej jakości badań ułatwia System Zarządzania Jakością ISO, według wymagań normy PN-EN 9001:2015, który kierownictwo wdrożyło w 2006 roku. System jest ciągle doskonalony i objęte są nim wszystkie komórki organizacyjne w firmie.

Chcąc sprostać wszystkim, bardzo zaostrzonym kryterium nasze laboratorium wyposażone jest nowoczesną, wysokospecjalistyczną, dalece zaawansowaną technologicznie aparaturę diagnostyczną.

Sprzęt informatyczny oraz wdrożone programy do obsługi laboratorium pozwalają na szybki odbiór wyników w formie elektronicznej przez lekarzy współpracujących z nami placówek. System ten pozwolił na znacznie usprawnienie świadczonych przez nas usług medycznych.

Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane osobowe dotyczące pacjentów, zarówno zlecone badania jak i otrzymane wyniki są chronione przed dostępem osób niepowołanych. Sposób postępowania wyznaczają odpowiednie procedury, które swoim zakresem bardzo dokładnie obejmują wszystkie działania związane z polityką poufności. Każdy pracownik LABOMEDu zobowiązany jest do ich przestrzegania.

Certyfikat wydany przez

logoprs

Punkty pobrań

 • Centrum Medyczne HAJDUKI Chorzów Batory
  ul. Jubileuszowa 42
 • Przychodnia SPZOZ Ruda Śląska 5
  ul. Sztolniowa 6
 • Przychodnia Arka Med Bytom
  ul. Arki Bożka
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach
  ul. Klasztorna 1
 • NZOZ SANUS Pszczyna
  u. Kościuszki 5
 • Przychodnia Zgoda Świętochłowice
  Plac Krauzego 2
 • NZOZ Silesia s.c. Czechowice Dziedzice
  ul. Nad Białką 1
 • Medica Centrum sp. z o.o. Pszczyna
  ul. Słoneczna 5
 • NZOZ ORZEŁ MED Piekary Śląskie
  ul. Kotuchy 40