Klauzula informacyjna dla Pacjenta; Klienta


Informacja o administratorze danych osobowych i bezpieczeństwie informacji
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w celu realizacji badań diagnostycznych jest NZOZ LABOMED s.c.
Wiesława Toborowicz; Barbara Rucińska z siedzibą w Chorzowie, ul. Jubileuszowa 42, 41-506 Chorzów.

2. Przetwarzamy następujące dane pacjentów: imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe, płeć, obywatelstwo, numer PESEL, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) w przypadku obcokrajowca, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego.

3. W kwestii dotyczącej przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem biuro@labomed.com.pl

Punkty pobrań

 • Centrum Medyczne HAJDUKI Chorzów Batory
  ul. Jubileuszowa 42
 • Przychodnia SPZOZ Ruda Śląska 5
  ul. Sztolniowa 6
 • Przychodnia Arka Med Bytom
  ul. Arki Bożka
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach
  ul. Klasztorna 1
 • NZOZ SANUS Pszczyna
  u. Kościuszki 5
 • Przychodnia Zgoda Świętochłowice
  Plac Krauzego 2
 • NZOZ Silesia s.c. Czechowice Dziedzice
  ul. Nad Białką 1
 • Medica Centrum sp. z o.o. Pszczyna
  ul. Słoneczna 5
 • NZOZ ORZEŁ MED Piekary Śląskie
  ul. Kotuchy 40